Huidige tijd in Puente Alto

Puente Alto

03:09
23 mei 2024

Lokale tijd in Puente Alto

De tijd in Puente Alto is 4 uur vroeger dan UTC en hetzelfde als in Ashburn. De huidige tijdzone in Puente Alto is Chile Standard Time (CLT). Er is op dit moment wintertijd van toepassing in Puente Alto. De zomertijd in Puente Alto begint op 8 september 2024.

Meer over de tijd in Puente Alto

Huidige tijd
03:09
Tijdzone Chile Standard Time (CLT)
Zomertijd tijdzone: Chile Summer Time (CLST)
IANA tijdzone America/Santiago
Jouw tijdsverschil dezelfde tijd als Ashburn
UTC tijdsverschil UTC-4
4 uur vroeger dan UTC

Zomertijd Puente Alto

Puente Alto gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Puente Alto begint en wanneer deze eindigt.

Einde zomertijd 2024 6 april 2024
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2024 8 september 2024
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2025 5 april 2025
De klok gaat 1 uur achteruit