Huidige tijd in Saint Peter Port

Saint Peter Port

06:38
23 mei 2024

Lokale tijd in Saint Peter Port

De tijd in Saint Peter Port is 1 uur later dan in UTC en 5 uur later dan in Ashburn. De huidige tijdzone in Saint Peter Port is British Summer Time (BST). Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Saint Peter Port. De zomertijd in Saint Peter Port eindigt op 26 oktober 2024.

Meer over de tijd in Saint Peter Port

Huidige tijd
06:38
Tijdzone British Summer Time (BST)
Standaard tijdzone: Greenwich Mean Time (GMT)
IANA tijdzone Europe/Guernsey
Jouw tijdsverschil 5 uur later dan Ashburn
UTC tijdsverschil UTC+1
1 uur later dan UTC

Zomertijd Saint Peter Port

Saint Peter Port gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Saint Peter Port begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2024 30 maart 2024
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2024 26 oktober 2024
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2025 29 maart 2025
De klok gaat 1 uur vooruit