Huidige tijd in Osaka

Osaka

15:20
23 mei 2024

Lokale tijd in Osaka

De tijd in Osaka is 9 uur later dan in UTC en 13 uur later dan in Ashburn. De tijdzone in Osaka is Japan Standard Time (JST). Osaka gebruikt geen zomertijd, maar heeft dat in het verleden wel gedaan. De laatste zomertijd wisseling was in 1951.

Meer over de tijd in Osaka

Huidige tijd
15:20
Tijdzone Japan Standard Time (JST)
IANA tijdzone Asia/Tokyo
Jouw tijdsverschil 13 uur later dan Ashburn
UTC tijdsverschil UTC+9
9 uur later dan UTC

Zomertijd Osaka

In Osaka is geen zomertijd van toepassing.

Osaka

Over de tijd in Osaka.

Osaka is een stad die in zuidelijk ligt in Japan.  De tijdzone van Japan heet Japanse standaard tijd (UTC +9) en komt overeen met de tijdzone van beide Koreaanse landen.
Net als in Nederland had Japan een periode waarin elke regio zijn eigen tijdszone had. Dit werd een probleem toen Japan begon aan de bouw van de spoorwegen. Het tijdsverschil tussen Tokio en Osaka bedroeg 20 minuten. In 1886 werd per keizerlijk decreet bepaald dat het de Greenwichtijd (nu bekend als UTC) als richtlijn zou hanteren bij de berekening van de tijdzones.
De zomertijd werd in 1945 ingevoerd door de Amerikanen, maar zodra zij de macht overdroegen aan Japan in 1951 werd de zomertijd weer afgeschaft.