Huidige tijd in Saint-Pierre

Saint-Pierre

03:37
23 mei 2024

Lokale tijd in Saint-Pierre

De tijd in Saint-Pierre is 2 uur vroeger dan UTC en 2 uur later dan in Ashburn. De huidige tijdzone in Saint-Pierre is UTC-2. Er is op dit moment zomertijd van toepassing in Saint-Pierre. De zomertijd in Saint-Pierre eindigt op 3 november 2024.

Meer over de tijd in Saint-Pierre

Huidige tijd
03:37
IANA tijdzone America/Miquelon
Jouw tijdsverschil 2 uur later dan Ashburn
UTC tijdsverschil UTC-2
2 uur vroeger dan UTC

Zomertijd Saint-Pierre

Saint-Pierre gebruikt zomertijd. In het overzicht hieronder kan je zien wanneer de zomertijd in Saint-Pierre begint en wanneer deze eindigt.

Begin zomertijd 2024 10 maart 2024
De klok gaat 1 uur vooruit
Einde zomertijd 2024 3 november 2024
De klok gaat 1 uur achteruit
Begin zomertijd 2025 9 maart 2025
De klok gaat 1 uur vooruit